Regisztráció

*

*

*

*

*

*

Elfelejtette jelszavát?

*

Szolgáltatásaink

Szaktanácsadást nyújtunk több területen. A kérdéseket munkatársaink, bonyolultabb vagy speciális esetben szerződött partnerünk válaszolja / oldja meg.

ITT JELEZZE IGÉNYÉT!!!

 

A szolgáltatás minden esetben tanácsadás, javaslat, értelmezés, iránymutatás. Tárgya nem lehet konkrét szöveg, tartalom, eredmény létrehozása, sem formai, tartalmi ellenőrzés, sem minősítés, sem nyilatkozattétel.

 

Jogi és közhasznúsági tanácsadás

A célcsoport igényei szerinti folyamatos jogi tanácsadás, különösképpen a következőket értve ez alatt: tájékoztatás, tanácsadás a célcsoport részéről felmerülő kérdések jogi vonatkozásait illetően a célcsoport képviselői számára; a célcsoport tagjai működésével kapcsolatos jogszabályok, okiratok értelmezése, véleményezése, minták ajánlása, iratok elkészítése.

 

Pályázati és forrásteremtési tanácsadás

Ügyfeleink igényei szerinti folyamatos tanácsadás, a következőket értve ez alatt:

 • Pályázati tanácsadás: releváns pályázati lehetőségek bemutatása, pályázás módjának ismertetése.
 • Projektek tervezése, előkészítésének támogatása konzultációkkal.
 • Pénzügyi számítások, elemzések támogatása.
 • Javaslat közreműködő szervezetek megkeresésére: kapcsolattartó ajánlása.
 • Útmutatás pályázati dokumentáció összeállításához.
 • Útmutató pályázatok benyújtásával kapcsolatban.
 • Támogatás a projekt megvalósítás során az elszámolási, pénzügyi útmutató értelmezésével.
 • Támogatás elszámolások, jelentések összeállításában.

A feladat minden esetben tanácsadás, javaslat, értelmezés, iránymutatás. Tárgya nem lehet konkrét szöveg, tartalom, eredmény létrehozása, sem formai, tartalmi ellenőrzés, sem minősítés, sem nyilatkozattétel.

 

Pénzügyi, könyvviteli és adózási tanácsadás

Igény szerinti folyamatos pénzügyi, könyvviteli, adózási tanácsadás különösképpen a következőket értve ez alatt:

 • Értelmezés, tanácsadás, megoldás ajánlása célzottan feltett:
  • pénzügyi,
  • könyvviteli,
  • adózási kérdésekben.
 • Szervezet működésével kapcsolatos gazdasági, pénzügyi problémák hátterének feltárása, véleményezése, megoldások ajánlása ilyen igény esetén.
 • Jogszabályok figyelése, változások követése adózási, társadalombiztosítási, pénzügyi, számviteli, munkaügyi, illeték, szabályzatkészítési témákban. Ezekben igény szerint tájékoztatás nyújtása.
 • Támogatások, pályázatok pénzügyi, elszámolási, könyvelési támogatása, értelmezéssel, tanácsadással, ajánlással.

A feladat minden esetben tanácsadás, javaslat, értelmezés, iránymutatás. Tárgya nem lehet konkrét beszámoló, bevallás létrehozása sem más eredménydokumentum létrehozása, sem tartalmi ellenőrzés, sem minősítés, sem nyilatkozattétel.

 

Számítógép-kezelési és informatikai tanácsadás

Számítástechnikai, informatikai tanácsadás különösképpen a következőket értve ez alatt:

 a célcsoportnál használt, használható hardver eszközökkel kapcsolatban;

 • a célcsoportnál használt, használható irodai szoftver eszközökkel kapcsolatban: operációs rendszer, irodai programcsomagok, levelező és internet böngésző;
 • pályázati felületek, nyomtatványkitöltők elérése (EPER, EPTK FAIR, ÁNYK);
 • non-profit licencek, adományozói programok bemutatása, ajánlása;
 • szabad szoftverek ismertetése, ajánlása.

 

 

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényből fakadóan a civil szervezetek működésének szakmai támogatása, fenntarthatóságának erősítése, továbbá az államháztartás alrendszereiből nyújtott támogatások szabályszerű felhasználásának elősegítése érdekében szükséges civil információs centrumokat létrehozni. A 2011. évi CLXXV. törvény 51. § (1)-(2) bekezdése, valamint az 52. § (1)-(2) bekezdése határozza meg a civil információs centrumok küldetését, feladatát.

 

A Centrum célcsoportjai:

Győr-Moson-Sopron megye területén tevékenykedő, formális és informális civil/nonprofit szervezetek; megyei és települési, illetve kisebbségi önkormányzatok; a gazdasági élet szereplői, forprofit szektor, ágazati és ágazatközi intézmények és szolgáltatók.

 

Stratégiai céljai:

A feladatok és szolgáltatások működési keretét a Győr-Moson-Sopron megyében működő civil szervezetek, működési, fejlesztési tevékenységét támogató, igényekre és szükségletekre reagáló komplex program jelenti. A modulrendszerű innovatív programon belül az egyes modulok összehangolásával célunk az elért szervezetek megerősítése, működésük stabilizálása és működési hatékonyságuk segítése, forrásteremtő képességük javítása, valamint ezekhez kapcsolódóan hosszú távú stratégiai tervezésen alapuló optimális működés támogatása az adott szervezet életciklusának megfelelően.

 

Célkitűzés:

A Civil Információs Centrum legfőbb célkitűzése, hogy a civil szektort és a szektorközi együttműködéseket erősítse, támogassa, valamint elősegítse az új szervezetek létrejöttét és a régiek működését úgy, hogy mindezeknek a szakmai és módszertani hátterét biztosítja. Számos szakmai területről fognak össze olyan szakembereket, akik tevékenységüket a civil szektorban végzik és több éves tapasztalattal járulnak hozzá munkánkhoz. Folyamatos igényfelmérésekkel követjük a szektor igényeit és ezzel arányosan bővítjük szolgáltatásainkat. Aktualitásokhoz, pályázatokhoz igazítva szervezzük konferenciáikat és a tréningeiket valamint a képzéseket.

 

Tanácsadás:

 • Jogi tanácsadás;
 • Közhasznúsági tanácsadás;
 • Pénzügyi, könyvviteli és adózási tanácsadás;
 • Pályázati tanácsadás;
 • Forrásteremtési tanácsadás;
 • Társadalmi felelősségvállalással kapcsolatos tanácsadás;
 • Számítógép-kezelési és informatikai tanácsadás.

 

Információ és nyilvánosság:

 • Partnerség Információs Rendezvény szervezése:
  • Győrött: 8 alkalommal;
  • Mosonmagyaróváron: 4 alkalommal;
  • Csornán: 1 alkalommal;
  • Kapuváron: 1 alkalommal;
  • Pannonhalmán: 1 alkalommal;
  • Sopronban: 2 alkalommal;
  • Téten: 1 alkalommal;
 • Ügyfél adatbázis (információs pontokon és web helyen);
 • Önkormányzati civil referensek adatbázisa (információs pontokon és web helyen).

 

Web és Hírlevél:

Havonta egyszer releváns, aktuális témák összegyűjtése és kiküldése az adatbázisok elérhetőségeire.

 1. Gyakran ismételt kérdések (GYIK) közzététele a saját honlapon;
 2. Információs tartalmak, hírek közzététele a saját honlapon;
 3. Információk biztosítása az EMMI által működtetett honlap számára.

 

Képzés:

A közigazgatás civil szférát érintő aktualitásaival kapcsolatos képzések szervezése igény szerint.

 

További vállalások:

 • Együttműködés a CIC- hálózattal, CIC partneri hálózati munkában való részvétel, CIC-hálózat rendezvényen való részvétel;
 • Együttműködés az Emberi Erőforrások Minisztériumával;
 • Együttműködés a civil információs portállal, civil szolgáltatókkal;
 • Érdekvédelem és érdekképviselet folyamatos ellátása;
 • Együttműködés a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálattal és más munkaügyi hatóságokkal, önkormányzatokkal a foglalkoztatási programok, munkanélküliek civil szervezeteknél történő elhelyezése és közmunka programok sikeres megvalósítása érdekében.

Magyar-külhoni magyar kapcsolatok fejlesztése a határon túli civil szervezetekkel együttműködve.

 

 

A Civil Információs Centrum elérhetőségei:

Iroda: 9022 Győr, Kazinczy Ferenc u. 5-7.

Telefon: +36 96 512539

e-mail: cic@kva.hu

web: cic.kva.hu

Tanácsadó: Sipos Szilvia

TOP