Regisztráció

*

*

*

*

*

*

Elfelejtette jelszavát?

*

"Híd a Jövőbe" Értelmi Sérülteket Segítő Alapítvány

Nyúl, Táncsics Mihály u. 174.

A lakóotthon fenntartója a "Híd a Jövőbe" Értelmi Sérülteket Segítő Alapítvány, amely egy szülőpáros kezdeményezésével jött létre. Tevékenységének fő irányában a tanköteles kort betöltött, az iskolai oktatási rendszerből kikerülő értelmileg sérült fiatalok állnak. Az alapítók legfőbb törekvése, hogy a fiatalok emberhez méltó, teljes életet élhessenek, valamint a többségi társadalom általi elfogadottság előmozdítása.

"LURKÓ" Győri Kórház Gyermek Osztályáért

Győr, Kis utca 27.

Tevékenységünk három fő részből áll, melyekkel a gyermekek kórházi ápolását és gyógyulását szeretnénk elősegíteni a győri Petz Aladár Megyei Oktató Kórházban: - játszóházak kialakítása és üzemeltetése - orvosi eszközök vásárlása - gyermekprogramok szervezése Ezen kívül mindennapi teendőink közé tartozik játékok beszerzése és az osztályon dolgozó egészségügyi dolgozók munkájának segítése ápolást kiegészítő tevékenységgel.

Abdai Nyugdíjas Egyesület

Abda, Szent István út 28.

Nyugdíjasok szabadidejének hasznos eltöltése

ART9000 Alkotó Rajztanárok Társasága

Gyõr, Zöld u. 6.

Az ART9000 2006-ban alakult. Tanárkéntelsõsorban növendékeink körében, mûvészként azonban szélesebb érdeklõdésre számítva szeretnénk megmutatni az alkotás, az együtt dolgozás örömét. Mûködésünk a megyéhez köthetõ, de szoros kapcsolatot ápolunk a soproni és kõszegi mûvészkörökkel is. Közös kiállítások segítik a régió mûvészeti életének fejlõdését.

Bakonyi Kalandorok Turista Egyesület

Gyõr, Epres utca 4.

Egyesületünk legfõbb célja, hogy a természetjárás, túrázás, teljesítménytúrázás társadalmi bázisát szélesítse, népszerûsítse elsõsorban a Nyugat-Dunántúli régióban, illetve egész Magyarország területén, Hazánk természeti értékeit megismertesse, egészséges életmódra nevelõ, természetközpontú szemléletet propagáljon.

Ballagó Idő Nyugdíjas Egyesület

Máriakálnok, Rákóczi u. 6.

Közösség erősítés, kulturális és karitatív tevékenység, hagyományőrzés, kapcsolat erősítés a fiatalabb generációval.

Belvárosi Üzletkör Klaszter Egyesület

Mosonmagyaróvár, Magyar utca 9.

A Belvárosi Üzletkör Klaszter Egyesület 2014 . tavaszán alakult. Létrehozását Mosonmagyaróvár történelmi belvárosáért tenni akarók összefogása eredményezte. Az elmúlt idõszakban elterelõdött a figyelem a gyönyörû barokk belvárosunkról, és a fejlesztések a város pereme felé irányultak. A fokozatos leépülés eredményeképpen a belváros képe lehangoló lett. Az itt élõk, a belvárosban mûködõ versenyszféra, a vállalkozások, valamint a lokálpatrióta emberek szívügyévé vált a belváros újbóli felélesztése, élettel való megtöltése. Célunk, hogy a magyaróvári belváros Mosonmagyaróvár gyöngyszeme lehessen. A történelmi mûemlékek sokasága, a kovácsoltvas cégérek, a virágos teraszok, a vizeink, a pezsgõ kisvárosi hangulat minden itt élõt és idelátogatót jó érzéssel töltsön el.

Csapod-barátok Egyesülete

Csapod, Fõ u. 21.

Segíteni Csapod fejlõdését, támogatni a falu megmaradását, gazdasági fejlõdését szolgáló törekvését. Hozzájárulni a csapodi kulturális-, sport- és népi hagyományok ápolásához. Szervezni a faluért, a faluban élõ emberekért tenni akarók összefogását. Erõsíteni az otthon élõkben és az elszármazottakban a szülõföld szeretetét.

Csornai Bárdos Lajos Kórus Egyesület

Pásztori, Alsó u. 34.

kúrusmuzsika kultúra ápolása és terjesztése

Delta Lakóterületi Sportegyesület

Mosonmagyaróvár, Kandó Kálmán u. 3.

sporttevékenység

Egészséges Újszülöttekért Alapítvány Kisalföld

Győr, Vasvári P. u. 2-4.

Az Egészséges Újszülöttekért Alapítvány Kisalföld, melynek székhelye a győri Petz Aladár Megyei Oktató Kórház Koraszülött Osztályán működik, 2002-ben azzal a fő céllal jött létre, hogy az Országos Mentőszolgálattal együttműködve éjjel-nappal egyforma gyorsasággal és hatékonysággal biztosítsa a Győr-Moson-Sopron megyében született kora- és beteg újszülöttek ellátását és Perinatális Intenzív Centrumba szállítását. Szakmai célunk minden nap minden órájában a legmagasabb szintű neonatológiai transzport megvalósítása. Lehetőségeinkhez mérten rendszeresen beszerezzük, illetve újítjuk a diagnosztikai és terápiás eszközöket. Alapítványunk a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház kiemelt főtámogatója, a beszerzett koraszülött-, újszülött mentéshez szükséges orvosi eszközök tartós használatba adásával. További céljaink: a mentésben résztvevő orvosok és nővérek szakmai továbbképzésének, kongresszusokon való részvételének támogatása; s nem utolsó sorban a Koraszülött Osztályon hosszú időt eltölteni kényszerülő szülők körülményeinek javítása.

Együtt-Egymásért Egyedül Élõk és Nyugdíjas Klub Egyesület

Tét, Szent István u. 6.

Az egyedülállók és idõsek érdekképviselete, valamint szabadidõ eltöltési lehetõségek szervezése illetve egyéb kulturális programok lebonyolítása, testvér települési kapcsolatok mûködésének elõsegítése.

Felpécért Alapítvány

Felpéc, Petõfi u. 20.

kulturális tevékenység, hagyományõrzés, természetvédelem, környezetvédelem

Fiatalok és Szépkorúak Egymásért Közösségépítő Egyesület (FÉSZEK)

Écs, Hegyalja utca 1.

Kapcsolat tartás térségi önkormányzatokkal,vállalkozókkal,civil szervezetekkel. Ösztönzi önkéntes tevékenységet,fellendíti a közösségi életet Összefogja térség mezőgazdasági kistermelőit,és hagyomány örző kézműves tevékenységet folytatókat Falusi túrizmus fellendítése helyiek bevonásával,népszerűsíti a helyi értékeket Szoros kapcsolatot alakít ki térség alap-közép és felsőfokú intézményeivel Alkotó táborokat, tovább képzéseket,szakmai fórumokat szervez és bonyolít le Közösségi tér alkotóház létrehozásával működtetésével hozzájárul céljai megvalósításához

Gála Horgász Egyesület

Jánossomorja, Szabadság u. 55.

Gazdász Néptáncegyesület

Mosonmagyaróvár, Gárdonyi G.

Néptánchagyományok ápolása, terjesztépse hazai és külföldi rendezvényeken

Gondoskodás Alapítvány

Mosonmagyaróvár, Zichy M. u. 5.

Idõsen, fogyatékkal élõk, hajléktalan emberek, nehéz sorsú gyermekek, családok segítése, társadalmi felelõsségvállalás. Alzheimer Café szervezése Mosonmagyaróváron.

Győr-Moson-Sopron Megyei Diabetes Egyesület

Győr, Vasvári Pál u. 2-4.

A Győr-Moson-Sopron Megyei Diabetes Egyesület adatai: Székhely: 9024 Győr, Vasvári Pál u. 2-4 Telephely, levelezési cím: Venesz László Elnök, 9028 Győr, Soproni út 37. Email cím: gyor.diabetes@gmail.com Honlap cím: gymsdiabetes.hu Telefon: +36-96-822031 Mobil napközben: +36-70-6036071 Számlavezető bankunk: Pannon Takarék Bank Zrt. Számlaszámunk: 63200157-14906985 Adószámunk: 18526035-1-08 Az Egyesület 1992-ben alakult. Bejegyezve 1993.07.07-én a GYMS Megyei Bíróság által. Az Egyesület közhasznú szervezet,száma: Pk.E.KH.61.171/1993/75 Az Egyesületnek 135 fő fizető tagja van, de rendezvényeiket a honlapunkon, a Kisalföld napilapban meghirdetve, a Közhasznúság okán, bárki látogathatja. Civil szervezetünk vállalt közhasznú feladatai, az alábbiakban részletezve: - egészségfejlesztés, megelőzés - általánosan a cukorbetegek egészségi állapotának javítása, a jobb életminőség elősegítése. - a cukorbetegek érdekeinek képviselete és érvényesítése különböző fórumokon és hatóságok előtt. - tanácsadás és segítség nyújtása a cukorbetegek helyes életmódjának kialakításához, különös tekintettel a diabeteszes étkezési szokásokra, lehetőségekre (diabetes edukáció), - propagandát fejtünk ki a diabétesz szövődményeinek megelőzésével kapcsolatos egészséges életmódra nevelő tevékenységben. - a cukorbetegséggel foglalkozó kiadványok megismertetése, közreműködés terjesztésükben. - kapcsolatok, együttműködés kialakítása más külföldi és hazai cukorbeteg egyesületekkel, klubokkal, valamint más betegszervezetekkel.

Gyõr-Moson-Sopron Megyei Társadalmi Egyesülések Szövetsége

Gyõr, Arany János u. 28-32.

Azon civil szervezetek és állampolgárok tömörítése, melyek f? feladatuknak tekintik a tagságuk egyéni céljainak megvalósulásán túl, a helyi önkormányzat támogatását, célkit?zéseinek megvalósítását, Gy?r város és vonzáskörzete fejl?dése és lakosainak jobb életkörülményei érdekében. Biztosítani kívánja a tagszervezetei és az önkormányzat közötti kapcsolatok meger?sítését, elmélyítését. Segíteni kívánja az önkormányzati munkabizottságok munkáját azon keresztül is, hogy a civil szféra javaslatait, véleményét közvetlenül biztosítani tudja részükre. Fontos feladata, az együttm?ködés keretén belül egymás jobb megismerése, a tapasztalatok, munkamódszerek átadása.

Gyõrszentiván SE

Gyõr, Váci M. u. 125.

Labdarúgás

Halászi Hagyományõrzõ Egyesület

Halászi, Jókai út 37.

Halászi község vallási, világi néphagyományi értékeinek gyûjtése, õrzése, felújítása a mindennapi életbe való beillesztése.

Hegykői Szivárvány Alapítvány

Hegykő, Kossuth u. 27.

Kulturális örökség ápolása, gyermek és ifjúságvédelem, oktatás képességfejlesztés, ismeretterjesztés, családsegítés.

HIMOD ÖNKÉNTES TÛZOLTÓ EGYESÜLETE

Himod, Fõ utca 8.

Tûzvédelmi, valamint tûzoltási és mûszaki mentési feladatok ellátásában való közremûködés

Höveji Csipke Egyesület

Hövej, Fő út 19.

Hagyományőrzés, az állandó, örökös földrajzi védettséget élvező höveji csipke bemutatája, továbbélésének biztosítása.

Import Impró Egyesület

Győr, Köztelek u. 6.

Független kulturális tevékenységet végző csoportok működtetése, kulturális rendezvények szervezése, készség és képességfejlesztés drámás színházi eszközökkel.

Iparosok és Vállalkozók Fertőszentmiklósi Ipartestülete

Fertőszentmiklós, Szent István 41-42.

Jánossomorjai Fúvós Egyesület

Jánossomorja, Szabadság u. 55.

Kisalföld Fogyasztóvédelmi Egyesület

Gyõr, Arany János u. 28-32.

Célunk, hogy segítsünk mindazoknak akik szeretnék megismerni a "TudatosFogyasztók" jogait, hogy a mindennapok során vásárlásaik örömet okozzanak, ne pedigbosszúságot jelentsenek. Ha pedig mégis valami kellemetlenség éri Õket, akkorrendelkezzenek olyan ismeretekkel, melyek birtokában ezeket orvosolni tudják.

Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

Győr, Kazinczy u 5-7

Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

Kisfaludi Vadaspark Egyesület és Baráti kör

Kisfalud, Béke utca 22.

A Kisfaludi Vadaspark Egyesület és Baráti Kör 2016-ban alakult azzal a céllal, hogy Kisfalud településen található Vadasparkra, valamint a falu természeti értékekre felhívja a figyelmet. Célunk a térség fellendítése kulturális és gazdasági szempontból egyaránt. A környéken élő gyermekek és családok hasznos szabadidő és hobbi tevékenységeinek támogatása, valamint az ifjúságvédelem és hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. Nonprofit szervezet, bevételeink csak adományokból és környékbeli Önkormányzatok támogatásából volt. Egyesületünk tagjai közt van biológia tanár, zoológus, állatorvos, kertész technikus. Parkunk ingyenesen látogatható, az ide érkező gyermek csoportokat alap zoológiai és környezet védelmi ismeretekben részesítjük. Az állatok megismerése mellett, van lehetőség, etetésre és állatsimogatásra, póni lovaglásra, kerékpározásra sétakocsikázás ökoturisztikai útvonalon a falu határában.A vadbemutatók hozzájárulhatnak a környezeti neveléshez: a látogatók – kortól és nemtől függetlenül – tapasztalatokat szerezhetnek a közvetlen környezetükről, az ott élő állatokról, testközelből ismerhetik meg az életüket, viselkedésüket.Állatbemutatóinkkal erősíthetjük az ökológiai szemléletmód kialakulását, beágyazódását, programlehetőséget kínálva növelni tudjuk Kisfalud idegenforgalmi vonzerejét. E célok figyelembe vétele mellett hoztuk létre a Vadasparkunkat. Saját erőből finanszíroztuk a park teljes kivitelezését, ezzel a civil kezdeményezésemmel igazi kis közösséget tudtunk kialakítani a faluba, hisz minden munkálatot a helyiekkel, családtagokkal, barátokkal közösen végeztünk el. Mellette faluszépítéssel, régi hagyományok megelevenítésével vittünk életet a 756 lélekszámú településünk minden napjaiba.

Lázi Község Kultúrájáért Közalapítvány

Lázi, Petőfi u. 6.

Kulturális és sport programok támogatása

Lehetőség Családoknak 2005 Alapítvány

Mosonmagyaróvár, Áchim András utca 26.

Szociális terület.

LKSZ SE

Lébény, Dózsa György út 130.

Igazodva az MKSZ versenyszabályaihoz, mikrotérségként 6-40 éves korig tömeg ill. versenysport biztosítása Lébény városában, mint kézilabda egyesület.

Magyar Évezredek Baráti Társaság

Gyõr, Örkény I. u. 3.

Az egyesület fõ célja olyan nevelési, oktatási, ismeretterjesztõ, kultúrális tevékenység, ami összefogja a magyarság múltjával, jelenével, jövõjével megismerkedni vágyó embereket.

Magyarországi Éghajlatvédelmi Szövetség

Gyõr, Bartók B. u. 7.

Környezetvédelem, éghajlatvédelem, fenntarthatóság, közösségfejlesztés, szemléletformálá, nevelés.

Máriakálnoki Polgárőr Egyesület

Máriakálnok, Rákóczi u. 6.

Közbiztonság- védelmi tevékenység. A polgárőr egyesület célja a helyi közrend és közbiztonság védelme, valamint a bűnmegelőzésben való közreműködés érdekében közterületi járőrszolgálat, továbbá közúti baleset helyszínén, valamint az óvoda és iskola közvetlen közelében jelzőőri tevékenység ellátása.

Molnár Ferenc Hagyományőrző Alapítvány

Rábapatona, Kossuth u. 20

Hagyományőrzés népdalkincsek megőrzése, dalok, népi játékok gyűjtése, újratanulása.

Mosonszentmiklósi Nyugdíjas Egyesület

Mosonszentmiklós, Vasút u.18/a.

Nyugdíjasok és idõskorúak társadalmi összefogása, általános érdekvédelme, életkörülményeik javítása. Társadalmi megbecsülésének eõrsítése, egészségi és kulturális igényeinek kielégítése. Aktív társadalmi részvétel a község közéletében. Kapcsolatok kiépítése más civil szervezetekkel, tapasztalatcserék szervezése más községben mûködõ nyugdíjas klubokkal.

MTTSZ Lövészklub, Écs

Écs, Dózsa György utca 17.

Sportlövészet

NAV Nyugdíjasok Országos Szövetsége

Budapest, Mátyás u. 16 fsz/2.

Adóügyi és pénzügyi nyugdíjasok gyűjtőszervezete. Szabadidős programok szervezése.

Nyúli Óvodás és Bölcsődés Gyermekekért Egyesület

Nyúl, Kossuth L. u.50.

Az Egyesület célja az Aranykapu Óvoda és Bölcsőde gyermekközösségének sokoldalú testi,- lelki,- erkölcsi és szellemi fejlődésének elősegítése.

Önkormányzati Polgárőrség Győrasszonyfa

Győrasszonyfa, Hunyadi tér 18.

Közbiztonság fokozása, rendzavarás nélküli rendezvények biztosítása. Idős korúak, egyedülállók látogatása, segítése. Összefogás erősítése.

Összefogással a Jövõért 2013 Egyesület

Gyõrság, Vörösmarty u. 35.

Óvári Gazdászok Szövetsége Egyesület

Mosonmagyaróvár, Vár tér 2.

A SZE MÉK-en, illetve annak jogelődjein végzett hallgatók összefogása gazdasági, szakmai érdekeik, társadalmi megítélésük megóvása és fejlesztése érdekében.Hozzájárulás a magyar mezőgazdaság fejlesztéséhez, különös tekintettel a tudomány, a gazdaság és a gyakorlat kapcsolatának elmélyítésére. Hagyományőrzés.

Pannonia Kincse LEADER Egyesület

Győrszemere, Fő u. 20.

-

Potyond Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete

Potyond, Szabadság u. 15

Tűz- és polgárvédelmi tevékenység.

Premontrei Prépostság

Csorna, Soproni u. 65.

Egyházi tevékenység

Rába Rotary Club Alapítvány

Győrújfalu, Mártirok u. 33/B

A Rába Rotary Club humánus céljának és tevékenységének elősegítése, források tekintetében. Ezek a célok a következők: -kulturális tevékenység -környezettudatos életmódra nevelés -diákok és hátrányos helyzetű csoportok támogatása -az egészségügy eszközellátottságának javítása -cserediák programokban való részvétel... stb

Reflex Környezetvédõ Egyesület

Gyõr, Bartók B. u. 7.

Környezetvédelmi tudatformálás, környezeti nevelés, oktatás, környezeti tanácsadás és környezeti érdekérvényesítés.

Sopron és Vidéke Ipartestület

Sopron, Csengery utca 55.

Érdekképviseleti tevékenység az iparos vállalkozók részére.

SZERETET Nagykövetség Alapítvány

Gyarmat, Fő út 11.

-

Teszt Asdsa a

Győr, asdadsasd utca 1.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Teszt szervezet

Győr, hghjghjgh

Leírás

Vági Sportegyesület

Vág, Templom utca 8.

-

Végért Összefogás Egyesület

Vág, Templom utca 8.

Vági polgárok életminőségének javítása, faluszépítés. Helyi civil szervezetek összefogása.

Vig Zoltán Emlék-Alapítvány

Sokorópátka, Öreg utca 1.

A Sokorópátkai Általános Iskola kiemelkedõen tehetséges és a szociálisan rászoruló tanulóinak támogatása.

"Kunszigetért" Közalapítvány

Kunsziget, József Attila u.

Anyagi támogatást nyújtani Kunsziget község életével, fejlődésével, fennmaradásával kapcsolatos összes tevékenységhez. -Ellátja a településfejlesztés, a településrendezés, az épített és természetes környezet védelmével kapcsolatos feladataikat, ezen belül segít a község építészeti, környzezeti és természeti értékeinek megőrzését, fejlesztését, kiépítését, valamint segíti a község műemlék jellegű templomának, kápolnáinak felújítását, állagának megóvását, kegyeleti helyek óvását, környezetük rendezését. - elősegíti az időskorúak gondozását, a képességfejlesztés és ismeretterjesztés feladatainak ellátását, - ápolja a község hagyományait, erősíti a lakosság szeretetét szülőhelye és lakóhelye iránt, - elősegíti a település közművelődési tevékenységét, - támogatja a falu fejlődése érdekében szerveződött egyesületeket, azok működését, - támogatja a tehetségondozást, a hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok felzárkóztatását, - támogatja a gyermekek- ifjúsági- szabadidő- és sporttevékenységet, a sportlétesítmények fejlesztését, támogatja Kunsziget község helytörténeti kiadványát, a helyi kábeltelevízió-rendszert, valamint a helyi újságot. Együttműködik az egyházzal, a gazdálkodó és társadalmi szervezetekkel, vállalkozókkal, a lakossággal, elfogadja azok erkölcsi és anyagi támogatását. Közreműködésükkel biztostja a közalapítvány céljainak megvalósítását.

"SZŐGYÉÉRT" Alapítvány

Kisbajcs, Petőfi utca. 12.

-

Aranypatak Vadásztársaság Sopron

Sopron, Lófuttató u. 6/a.

Sportvadászat

Babót Királyfa Nyugdíjas Klub Egyesület

Babót, Fõ út 66.

Babót község idõs lakosainak összefogása, emberi, állampolgári, társadalmi, kulturális, egészségügyi jogainak, igényeinek kielégítése. Hagyományok ápolása, szabadidõs programok, rendezvények, kirándulások szervezése, lebonyolítása. Együttmûködés az önkormányzati szervekkel és más civil szervezetekkel.

Bakonyszentlászlói Evangélikus Gyülekezetért Alapítvány

Bakonyszentlászló, László király u. 1.

Beledi Szabadidõs és Hagyományõrzõ Egyesület

Beled, Ifjúság utca 59.

Az egyesület fontosnak tartja a hagyományok õrzését, a népi szokások fenntartását, azok megismertetését és gyakorlását, Különösen figyel az ünnepekhez kapcsolódó hagyományok, szokások ápolására. Az egyesület célja továbbá a régi paraszti élet megismertetése, eszközeinek és gépeinek bemutatása. Cél továbbá, hogy az egyesület tagjai kultúráltan és egészégesen töltsék a szabadidejüket.

Cirák Község Oktatásáért Közalapítvány

Cirák, Fõ u. 6.

Az oktatás színvonalának folyamatos szinten tartása. Tanulmáyni, kulturálkis és sportrendezvények támogatása. Környezetvédelmi és egészségnevelési programok.

Csillagfény Alapítvány

Gyõr, Kodály Z. u. 13 VI/16.

szociális segítés

Csornai Könyvtári Alapítvány

Csorna, Soproni út 57.

A csornai könyvtári olvasók minél teljesebb dokumellátása, a könyvtár nyitottabbá tétele közérdekû kulturális feladatok ellátása irányába, a lehetõségek kibõvítése teleházas tevékenységi formákkal. A könyvtár beszerzéseinek olyan irányú segítése, hogy a technikai környezet, a dokumentum-állomány minél alkalmasabb legyen a továbbtanulók kiszolgálására. A könyvtár segítése a közérdekû oktatási, kulturális, szociális, egészségügyi feladatok ellátását az ismeretszerzés oldaláról. Erõsítse befogadó funkcióját, támogassa olyan önszervezõdõ közösségek munkáját, melyek az elõbb felsorolt közérdekû tevékenységi körbe tartoznak.

ÉCSI NAPRAFORGÓ ÓVODÁT ÉS BÖLCSÖDÉT TÁMOGATÓ ALAPÍTVÁNY

Écs, Kossuth L. u. 38.

Az intézménybe járó gyermekek és családjaik támogatása. A nevelési, oktatási munka segítése.

Együtt - Egymásért Egyesület

Tét, Szent István út 6.

nyugdíjas/egyedülélők támogatása

ÉLETFA Nagycsaládos Egyesület Mosonmagyaróvár

Mosonmagyaróvár, Kormos ltp. 7.

A család tiszteletére nevelés, a házasságért, a gyermekekért érzett felelõsségerõsítése. a nagycsaládosok sajátos érdekeinek képviselete. A nagycsaládosok egymástr ismerõ és segítõ közösséggé szervezése. Anyagi támogatások megszerzése és továbbítása a rászoruló családok felé. A nagycsaládos életforma értékeinek felmutatása.

Felsõdunai Vízi Polgárõr Egyesület

Gyõr, Arany János u. 28-32.

FKC Fertőszentmiklósi Kézilabda Club

Fertőszentmiklós, Szent István u. 20-21.

A sport szeretetének tovább adása.

GALAGONYA Alapítvány

Zsira, Fõ út 37

Az ifjúság nevelésének, oktatásának, képességfejlesztésének elõsegítése és támogatása. Zsira községben és a környéken élõk kulturális életének szervezése, támogatása, a fiatalok sportolásának segítése, támogatása.

Generátor Alapítvány

Győr, Szent István út 7.

A Generátor Alapítvány fő tevékenységi körei a győri Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola szakmai fejlődésének, valamint az iskola tanulói és tanárai munkájának és fejlődésének segítése.

Gyermekeinkért a jövõért Alapítvány

Gönyü, Kossuth u. 67.

Községünk gyermekeinek egészségesebb testi és szellemi fejlõdésének biztosításához anyagi forrás teremtése. Támogatjuk a gyermekek tanulását, sportolását, segítjük a hátrányos helyzetû gyermekeket.

Gyõr-Moson-Sopron Megyei Sporttwirling, Majorette és Fúvószenekari Szövetség

Pázmándfalu, Fõ u. 75.

A megyei szervezetek összefogása, és versenyeztetése

Gyõri Civil Szövetség

Gyõr, Arany János u. 28-32.

Azon civil szervezetek és állampolgárok tömörítése, melyek f? feladatuknak tekintik a tagságuk egyéni céljainak megvalósulásán túl, a helyi önkormányzat támogatását, célkit?zéseinek megvalósítását, Gy?r város és vonzáskörzete fejl?dése és lakosainak jobb életkörülményei érdekében. Biztosítani kívánja a tagszervezetei és az önkormányzat közötti kapcsolatok meger?sítését, elmélyítését. Segíteni kívánja az önkormányzati munkabizottságok munkáját azon keresztül is, hogy a civil szféra javaslatait, véleményét közvetlenül biztosítani tudja részükre. Fontos feladata, az együttm?ködés keretén belül egymás jobb megismerése, a tapasztalatok, munkamódszerek átadása. Figyelemmel kíséri a régió fejl?dését, és eszközeivel igyekszik azt segíteni. Együtt kíván m?ködni a megyében és a Nyugat-Magyarországi régióban mindazon civil szervezetekkel, melyeknek célkit?zései megfelelnek ezen elveknek. A határokon átnyúló együttm?ködés révén hozzá kíván járulni a határon túli magyarság kulturális életének fejl?déséhez, gazdagításához. Céljai megvalósítása érdekében igényli a szervezeten kívüli polgárok, értelmiségiek és más szakemberek közrem?ködését, igyekszik ?ket tevékenységébe bevonni.

Gyõrszemere Községi Sportkör

Gyõrszemere, Fõ u. 18.

Sporttevékenység szervezése, feltételeinek megteremtése.

Gyõrújfalu Teke Club Sportegyesület

Gyõrújfalu, Duna u. 2/a.

A sporegyesület a tekesportban szervezett csapatbajnokságokban indít csapatokat. A port népszerûsítését és az utánpótlás nevelését is fõ céljának tekinti.

Haller Sport, Majorette Egyesület

Mosonmagyaróvár, Mosonvár u. 15.

Helyi majorette csoport mûködtetése, hozzájárulás a szabadidõ hasznos eltöltéséhez, belföldi kapcsolatok ápolása, más szervekkel. Sport-kulturális rendezvények szervezése, lebonyolítása.

HétFő KC Rábaköz

Csorna, Szeder utca 13.

Kézilabda lány utánpótlás

Hova Tovább Alapítvány

Sopron, Vásárhelyi Pál u. 17.

Az alapítványt a szülõk hozták létre a célból, hogy halmozottan sérült, mozgássérült, a szakértõi vélemény és szakorvosi vizsgálatok alapján önmagára és társaira veszélyt nem jelentõ személyeket támogasson, lehetõség szerint részükre napközbeni felügyeletet, ellátást biztosítson, fejlesztõ programokat, terápiákat szervezzen, támogassa az integrációt, a fogyatékkal élõk életét, és könnyítse életkörülményeiket. Az alapítvány által szervezett terápiák, fejlesztések révén a sérült személyek megtarthatják fizikai állóképességüket, csökkenhetnek a deformitások, a tartásproblémák korrigálhatók. A képességfejlesztõ foglalkozások a személyiség beszûkülését akadályozzák, a finommotorikát trenírozzák, gazdagítják az ismereteket, a képzeletet, a beszédet, az érzékelést és az észlelést, a közös élmények hozzájárulnak a „pszichikai jóllét állapot” megtartásához. Az épekkel együtt szervezett hagyományos szabadidõs programok (Mikulás, sport, farsang) az integrációt, az esélyegyenlõséget szolgálják, a sérültek és ép társaik kapcsolatait erõsítik. A családi programok a társas kapcsolatokon keresztül a szociális kompetenciát fejleszti, az egymást segítõ motivációt erõsítik.

Ikva Néptánc Egyesület és Baráti Kör

Fertőszentmiklós, Gertődi út 29.

Az Egyesület a tevékenyégét a következő célok megvalósításában fejti ki: -A Kárpát-medencei magyar és nemzetiségi néptánc és népzene hagyományainak továbbvitele -A néptánc népszerűsítése -Hagyományőrzés, népszokások, népi játékok tanulásával, bemutatásával. -A népművészet és néphagyomány iránt érdeklődők tevékenységének segítése. A népi kultúra értékeinek megőrzése, ápolása. -A népművészettel, hagyományőrzéssel foglalkozó magyar és más nemzetíségű gyerekek, fiatalok és felnőttek kapcsolatának kiépítése. Találkozók, továbbképzések, tapasztalatcserék és táborok megszervezése. -Szakmai gyűjtőutak szervezése. -Az egyesület jelmez és kelléktárának bővítése, vagy magánszemélytől történő vásárlás, vagy népi iparművésszel készíttetés útján.

Intarziakészítők Országos Egyesülete

Tét, Szent István u. 4.

Intarziakészítés szakmai képviselet, oktatás, hagyományőrzés.

Iskolakertekért Alapítvány

Budapest, Petri u. 2.

Iskolakertek, óvodakertek szakmai segítése, hálózatszervezés, módszerfejlesztés, informásiós tevékenység.

Kisalföld Egyesületi Társaskör

Gyõr, Aany János u. 28-32.

Kulturális tevékenység, környezet- és tájvédelem, egészségvédelem, és érdekképviseleti tevékenység.

Kisalföld Kincsei Egyesület

Gyõr, Babits u. 47.

Kisbodakért Alapítvány

Kisbodak, Szabadság u. 32.

Kisbodak község természeti és épített örökségének, hagyományainak megőrzése, a település fejlesztése.

Lábatlani Nagycsaládosok Egyesülete

Lábatlan, Piszkei ltp. 9/2.

Értékfelmutatás, közösségszervezés, érdekképviselet, karitatív és szociális tevékenység. Kulturális és szabadidős programok szervezése. Civil együttműködés.

Lébényi Liszt Ferenc Vegyeskar

Lébény, Hunyadi u. 38/a

vegyeskar

Levél Barátainak Egyesülete

Levél, Fõ u. 30.

Tömörítse mindazokat, akik készek önzetlenül tevékenykedni Levél község gazdasága, közélete, kulturális és sport élete fejlesztésében, az építészeti és természeti értékeinek védelmében, a település szépítésében, a falu múltjának, hagyományainak, nemzetiségi kultúrájának feltárásában, ápolásában. Segítse a község építészeti, környezeti és természeti értékeinek megõrzését, korszerû és esztétikus fejlesztését, szépítését, ápolja a lakóhely hagyományait, erõsítse a lakosság szeretetét szülõhelyéhez, otthont adó környezetéhez. Céljaink megvalósítása érdekében egyesületünk munkája rendszeres, tagjaink és a falu lakossága megelégedésére évrõl-évre sokszínû tevékenységet folytatunk.

Madzag Egyesület

Győrújbarát, Zöld utca 6

ifjúságfejlesztés, kulturális- közösségfejlesztő programok -kompetenciafejlesztés

Magyar Vöröskereszt Gy-M-S Megyei Szervezete

Gyõr,

A Magyar Vöröskereszt fõ célkitûzései: az élet, az egészség védelme, az emberi személyiség tiszteletben tartása, az emberi szenvedés, szociális gondok enyhítése, a betegségek megelõzése, a fegyveres konfliktusok, katasztrófák áldozatainak megsegítése, a Genfi Egyezményekbõl adódó feladatokban való közremûködés, a nemzetközi humanitárius jog, a Vöröskereszt alapelveinek terjesztése, a társadalmi szolidaritásra nevelés.

Margaréta Dalkör és Citerazenekar Egyesület

Rábaszentmiklós, Kossuth L. u. 32.

-

Mosonmagyaróvári Civil Szövetség

Mosonmagyaróvár, Pacsirta u. 14.

-civil társadalom fejlesztése - képzés -érdekképviselet

Mosonszentpéteri Iskoláért Alapítvány

Jánossomorja, Rákóczi u. 51.

Nagybajcsi Lovas Klub

Nagybajcs, Petőfi út 28.

A lovas sportot kedvelő és gykaorló gyermek-, fiatalkorú és felnőtt személyek összefogása, a sportág népszerűsítése, tömegbázisának szélesítése, lovasversenyek - ágazatoknak megfelelő- meghírdetése, szervezése, lebonyolítása, aktív közreműködés a nemzetközi, haza, és helyi szintű versenyek szervezésében és tagjainak mozgosítása a versenyeken való aktív részvételre. A magyar nemzeti lovaskultúra hagyományainak újjáélesztése.

Nyugdijasok Lébényi Egyesülete

Lébény, Kossuth u. 18.

Helyi nyugdíjas egyesület, közösségi összefogás erősítése.

Nyúli Sporttwirling és Majorette Egyesület

Nyúl, Fekete István u. 29.

A Nyúli Majorette 1997-ben alakult, 2005 óta egyesületi keretek között működik. Jelenleg 5 korosztállyal, az 5 éves kicsiktől a huszonéves felnőttekig. A csoportok heti 2 foglalkozáson ismerkednek a majorette tánc és botforgatás rejtelmeivel, készülnek a megyei és országos versenyekre, rendezvényekre. Többször jártak már Majorette Európa Bajnokságon Lengyelországban, Csehországban, Horvátországban. 2009 óta rendszeres résztvevői a hamburgi Nemzetek Fesztiváljának.

Orosz-Magyar Egyesület

Gyõr, Újvilág u. 3.

Megismertetni a társadalmat a gazdag orosz kulturával és történelmi múltjával, bemutatni Oroszország mai valóságának minél reálisabb képét, illetve erõsíteni az orosz-magyar kultúrális kapcsolatokat.

Õszirózsa Alapítvány

Gyõr, Kálóczy tér 9-11.

Az Õszirózsa Alapítvány 1991-ben azzal a céllal alakult, hogy segítse az Idõsek Otthonaiba élõk életkörülményeinek javítását, boldogabb, élhetõbb környezet kialakítását. Céljai közé tartozik a jelenlegi ápolás és a gondozás, a minõségi ellátás folyamatos szinten tartásához szükséges eszközök, gépek beszerzésének támogatása és a mûködési feltételetek javítása. Az alapítvány a fent megnevezett célok megvalósításán túl feladatának tekinti az otthonokban dolgozó szakemberek képzését is támogassa. A szakemberek képzése a minõségi idõs ellátás biztosítását segíti elõ. Az Alapítvány fennállása óta minden évben szervez kulturális, szabadidõ programot az intézmény ellátottai számára, illetve egészségmegõrzés, betegség megelõzés céljából tanácsadást, szûrõprogramot.

Pannonhalmi Szent Márton Borrend Egyesület

Pannonhalma, Petõfi u. 4.

A Pannonhalmi Borvidék és a borvidéki borok népszerûsítése, a kulturált borfogyasztás támogatása.

Pannontáj - Sokoró Közhasznú Egyesület

Tényõ, Árpád u. 18.

Környezeti nevelés, szemléletformálás, tehetséggondozás

Poznan Sport, Kulturális és Faluszépítõ Egyesület

Pázmándfalu, Fõ u. 75.

A településen kulturális mûsorok szervezése. Majorettecsoportok mûködtetése. A falu szépítése.

Protektor Alapítvány

Mosonszentmiklós, Fő út 1.

Az alapítvány hozamából oktatási eszközök vásárlása az iskola udvarának, környezetének korszerűsítése, sportolási lehetőségek bővítése.

Rába Szövetség

Sobor, Kis utca 1.

-A Rába, mint természetes vízfolyás és természeti érték védelme. - A Rába egyedülálló természeti adottságaira épülő fejlesztése, ezáltal a turizmus fellendítése , kiemelten kezelve a környezetvédelmi feladatokat. - A Rába parti önkormányzatok együttműködése útján a folyó mentén élők érdekvédelme és érdekképviselete.

Sclerosis Multiplexes Betegek Gyõr-Moson-Sopron Megyei Egyesülete

Töltéstava, Közép utca 2.

Célja, hogy a megyénkben és a vonzáskörzetében élõ Sclerosis Multiplexes embereket támogassa a legfrissebb információkkal, klubdélutánokkal, konferenciákkal, egyéb rendezvényekkel.

Szelek Szárnyán SE.

Győr, Városház tér 3.

Ballon Sport gyakorlása, fejlesztése, megismerése.

Szociális Projektinkubátor Közösségi Akció és Kutatás Alapítvány

Gyõr, Tó utca 13.

Alapítványunk elsõsorban a Széchenyi István Egyetem Szociális Tanulmányok és Szociológia Tanszéke mindenkori hallgatói és oktatói gyakorlati szakmai innovációinak és tevékenységeinek kerete, de hasonló területeken folytatunk teljesen önálló tevékenységeket is.

teszt ccc

fdgdfg, dfgdfg

Tét város Tűzoltó Egyesülete

Tét, Fő u. 88.

tűzoltóság

Újjáéledés Alapítvány

Mosonmagyaróvár, Templom u. 6.

Mosonmagyaróvár és környékén élõ daganatos betegek testi-lelki rehabilitációja. Ismeretterjesztõ elõadások szervezése.

Vásárosfalui Hagyományõrzõ Ifjúsági Társaság

Vásárosfalu, Fõ u. 38.

Hagyományõrzés, rendezvényszervezés

VELUX Magyarország SENIOR KLUB Egyesület

Fertőd, Malom köz 1

Cél szerinti besorolása: kulturális tevékenység. Összefogja a Velux Magyarország LKR-H Kft.-tól nyugdíjba vonult munkavállalókat. Aktív és értelmes mindennapi élet biztosítása, szellemi -lelki értékek kamatoztatása, korhoz illő sporttevékenység biztosítása stb.

Virágzó Vidékért Egyesület

Csorna, Köztársaság utca 26.

A Virágzó Vidékért Egyesület tevékenységi köre kiemelt figyelmet fordít a környezetvédelemre, az egészségmegőrzésre a természetes életmód és az egészséges élelmiszerekkel kapcsolatos információk terjesztésére. A korábban – e témában – megvalósított projektjei pedig egyértelműen hiteles szereplővé avatták a szervezetet ezen ügy további képviseletére. Az eddigi eredmény és a tervezett projektekben vállalt szerepvállalás további távlatokat nyit a Rábaköz élelmiszertermelésének menedzselésében. Az Egyesület céljai: a környezetvédelmi programok tervezése, szervezése, működtetése, az egészséges életmód propagálása, az egészséges életmódra neveléssel kapcsolatos tevékenységek végzése, a székhely környéki térség felzárkóztatásának elősegítése az Európai Uniós fejlettségi szinthez, a vidéki foglalkoztatás és mezőgazdasági termelés segítése, fejlesztése, a vidéki emberek, mezőgazdasági termelők oktatásnak, képzésének, átképzésének elősegítése, szervezése, tudományos- és kutatómunka végzése, szakemberképzés, Európai Uniós pályázati lehetőségek széleskörű megismertetése, a pályázatkészítés kultúrájának meghonosítása, hatékonyságának fokozása, pályázatokon való részvétel támogatása, a régió lakói életminőségének javítása, ehhez szükséges források feltárása és kihasználása, az Egyesület tagjainak érdekképviselete, szervezett, szakszerű védelme, kapcsolatfelvétel és együttműködés más társadalmi szervezetekkel, az Egyesület működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek megteremtése, akár gazdasági tevékenység végzésével is, nemzetközi kapcsolatok építése a környezetvédelem, a mezőgazdaság és a vidékfejlesztés területén, környezeti terhelést csökkentő, a vidéki területeket vonzóbbá tevő beruházások elősegítése, végrehajtása, működtetése, szaktanácsadási tevékenység végzése, az Egyesület céljai megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások nyújtása.

TOP